بایگانی برچسب: s

سیسکو nhrp

NHRP – پیاده سازی DMVPN و NHRP توسط روتر سیسکو

NHRP – پیاده سازی DMVPN و NHRP توسط روتر سیسکو

آموزش کانفیگ DMVPN توسط NHRP بر روی روتر سیسکو

NHRP یا Next Hop Resolution Protocol پروتکلی شبه ARP است Address Resolution Protocol (ARP)-like که در محیط های nonbroadcast multiaccess – NBMA  مثل اینترنت ، امکان دسترسی Dynamic به IP های حقیقی دیوایس های متصل به NBMA را فراهم مینماید .

در این سیستم یک روتر نقش NHS – Next hope server و مابقی روتر ها که به آنها Spoke گفته میشود نقش NHC Next hope Client را دارند ، بدین ترتیب که همگی با NHS در ارتباط بوده و NHS نقش hub را ایفا میکند ، در صورتی که نیاز به یک ارتباط Spoke to Spoke باشد ، NHRP و NHS به عنوان واسط ، این ارتباط را مستقیما بین NHC ها توسط تانل های DMVPN در لحظه برقرار میکنند .

برای روشن تر شدن مطلب به مثال میپردازیم :

برای مثال شرکتی با یک مرکزیت و 2 دفتر را در نظر بگیرید ، روتر سیسکو مرکزی که در مقر اصلی شرکت قرار دارد همام NHS ماست و روتر های سیسکو دفاتر نقش NHC را بازی میکنند که میبایست یک ارتباط مثلا GRE – Multipoint بین آنها و روتر سیسکو مرکزی برقرار باشد .

در صورت نیاز به تبادل اطلاعات بین شعب یا همان دفاتر فرعی با یکدیگر ، NHRP وارد عمل شده و دو روتر سیسکو NHC شعب اقدام به ایجاد یک تانل DMVPN مستقیم بین خود توسط IP های اینترنتی مینمایند و ارتباط مادامی که نیاز به انتقال اطلاعات باشد establish باقی خواهد ماند و پس از اتمام ، قطع خواهد شد ، بنابراین ، چون ارتباطات مستقیم و بدون relay شدن از NHS است ، در پهنای باند و دیگر منابع NHS صرفه جویی خواهد شد و همچنین ، یکی از مهمترین مزایا ، امکان اضافه شدن NHC جدید به این مجموعه بدون نیاز به برقراری ارتباطات جدید بین روتر های سیسکو دفاتر و روتر مرکزی و تغییرات عمده است .

NHRP چیست

NHRP چیست – DMVPN

مراحل کار بدین ترتیب است ، ابتدا روتر سیسکو مرکزی را به عنوان NHS توسط یک تانل GRE PTMP کانفیگ میکنیم :

interface Tunnel10
description PTMP GRE Tunnel Central Router 
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication shabake
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 1
tunnel source 217.218.0.10
tunnel mode gre multipoint

در اینجا network-id یک عدد یکتاست که به این ارتباط اختصاص میدهیم و جهت امنیت از یک رمز مثل shabake استفاده میکنیم .

سپس کانفیگ روتر های سیسکو شعب به عنوان NHC :

interface Tunnel1
description Branch 1
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication shabake
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp map 172.16.1.1 217.218.0.10
ip nhrp map multicast 217.218.0.10
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 172.16.1.1
tunnel source FastEthernet0/0
tunnel mode gre multipoint

interface Tunnel1
description Branch 2
ip address 172.16.1.3 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication shabake
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp map 172.16.1.1 217.218.0.10
ip nhrp map multicast 217.218.0.10
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 172.16.1.1
tunnel source FastEthernet0/0
tunnel mode gre multipoint

توسط ip nhrp map اقدام به mapping آدرس های تانل به آدرس NBMA مینماییم .

در ادامه میبایست یا Routing Protocol مورد نظر را کانفیگ و یا Static Route های لازم را جهت دسترسی روتر های دفاتر به شبکه های مربوطه تنظیم نماییم  .


 

برای بررسی عملکرد صحیح NHRP و برقراری تانل های dynamic توسط DMVPN در زمان نیاز ، میتوانید اقدام به تست ارتباط بین شبکه های پشت روتر های سیسکو شعب نموده و خروجی این کامند را مشاهده نمایید :

Central-Router# show dmvpn
Legend: Attrb –> S – Static, D – Dynamic, I – Incomplete
N – NATed, L – Local, X – No Socket
# Ent –> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E –> Expecting Replies, R –> Responding
UpDn Time –> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
—– ———————- ————— —– ——– —–
1 217.218.100.1 172.16.1.2 UP 00:02:18 D
1 217.219.200.1 172.16.1.3 UP 00:02:02 D

Branch1# show dmvpn
Legend: Attrb –> S – Static, D – Dynamic, I – Incomplete
N – NATed, L – Local, X – No Socket
# Ent –> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E –> Expecting Replies, R –> Responding
UpDn Time –> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:1,

# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
—– ———————- ————— —– ——– —–
1 217.218.0.10 172.16.0.1 UP 00:04:48 S

Branch2# show dmvpn
Legend: Attrb –> S – Static, D – Dynamic, I – Incomplete
N – NATed, L – Local, X – No Socket
# Ent –> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E –> Expecting Replies, R –> Responding
UpDn Time –> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:1,

# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
—– ———————- ————— —– ——– —–
1 217.218.0.10 172.16.0.1 UP 00:04:44 S

وفقک الله